Galvenie noteikumi

Saskaņā ar šiem Noteikumiem Pārdevējs (turpmāk tekstā - SIA „Arsico” vai BIKESPOT)  pārdod preces, kas izvietotas BIKESPOT interneta veikala vietnē www.bikespot.lv (turpmāk – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā. Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

Izmantojot BIKESPOT interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.

Neskaidrību gadījumā lietotājam tiek sniegta palīdzība – skaties „Par uzņēmumu”.

 

Pircēja tiesības, pienākumi un piekrišanas

Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā Pircēja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un Pircēja konta konfidencialitāti.

Pircējs nedrīkst nodot trešajām personām Pircēja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Pircēja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.

Kārtību, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, Jūs varat atrast https://likumi.lv/doc.php?id=23309

Ar reģistrēšanu Interneta veikalā, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem un apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona.

Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem un lietošanas noteikumiem.

 

BIKESPOT tiesības un pienākumi

BIKESPOT apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces nodošanu pasūtījumā paredzētajā vietā,  laikā un apjomā.

Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā BIKESPOT ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu.

BIKESPOT patur tiesības mainīt informāciju saistībā ar modeļiem, aprīkojumu, specifikācijām un pieejamību jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

BIKESPOT par datu drošību

 

1. Personas datu izmantošana

BIKESPOT izmantos personas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa vai faksa numuru, tikai tādam nolūkam, kādam Jūs  devāt savu piekrišanu (piemēram, informācijas un pasūtījumu apstrādei). Šie dati tiks izmantoti, lai sniegtu Jums  informāciju un pakalpojumus atbilstoši prasībām un pastāvīgai mūsu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Jūsu personas datus ir tiesīgi izmantot tikai  BIKESPOT grupa un tās partneri, kuri nodrošina Jūsu pasūtījumu izpildi. BIKESPOT nodrošina visu  iespējamo, lai  uzglabātu un aizsargātu Jūsu personas datus. Tādējādi personas dati, kas tiek iegūti, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, vienmēr tiks izmantoti  tikai saskaņā ar tiesību aktiem, kas ir spēkā tajā valstī, no kuras šī tīmekļa vietne tiek pārraudzīta (Latvija).

2. Drošība

BIKESPOT garantē, ka Jūsu personas dati netikts nozaudēti, bojāti vai izplatīti, tie netiks izmantoti citiem mērķiem kā tiem, kam devāt savu piekrišanu, tie būs nodrošināti pret nesankcionētu personu piekļuvi un nesankcionētu datu atklāšanu.

3. Hipersaites ar mūsu tīmekļa vietnēm

Šķērsatsauces (tā dēvētās hipersaites) BIKESPOT tīmekļa vietnēs var būt saistītas ar citu uzņēmumu vietnēm. BIKESPOT neuzņemas nekādu atbildību par šo vietņu saturu vai to datu drošības politiku.

4. Datu drošība

Ja Jums ir kādi jautājumi par BIKESPOT datu drošību, lūdzu, sazinieties ar mūsu tīmekļa pārzini, sūtot e-pastu uz šādu adresi: info@bikespot.lv

5. Atteikšanās no tiesībām

Ir darīts viss iespējamais, lai mūsu sniegtā informācija būtu pareiza. Taču, tā kā izstrādājumi tiek pastāvīgi pilnveidoti, BIKESPOT patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt informāciju, kas saistīta ar precēm un to tehniskajiem parametriem.

 

Maksājumi

Saviem klientiem piedāvājam veikt pārskaitījumu uz SIA „Arsico” kontu, saņemot rēķinu (lūdzam sazināties ar mums elektroniski uz e-pastu info@bikespot.lv, kā arī veicot drošus maksājumus ar populārākajām starptautiskām norēķinu kartēm VISA, MASTER un banklink maksājumuiem no bankas konta.

 

Atteikuma tiesības

  1. Pircējam* ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, noslēdzot distances līgumu**, un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces vai pakalpojuma saņemšanas dienas.
  2. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošības samazināšanos.  Tāpēc jāņem vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).
  3. Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības gadījumos, kuri ir norādīti Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā.
  4. Preces vai pakalpojuma cenas atmaksas veikšanas gadījumā BIKESPOT ir tiesīgs ieturēt no atmaksājamās summas tās piegādes izmaksas.
  5. Pēc paziņojuma par atteikumu saņemšanas BIKESPOT nosūta pircējam uz norādīto e-pasta adresi piedāvājumu pircējam vai nu iesniegt personīgi vai aizpildīt atteikuma veidlapu BIKESPOT interneta lapā***
  6. Atmaksa tiek veikta pēc preces un tās pirkuma apliecinošu dokumentu saņemšanas.

 

* fiziskajām personām;

** vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus, piemēram: līgums noslēgts, izmantojot tikai interneta vietni, mobilo aplikāciju, elektronisko pastu, tālruni, TV veikalu, katalogu u.tml.

*** https://likumi.lv/doc.php?id=266462#516083

 

Piegāde

Izvēlētā produkta piegādes veicam ar kurjerdienestu. Piegādes tiek nodrošinātas ar mūsu partneru transportu. Cena par piegādi tiek aprēķināta pasūtījumā gaitā, atkarīgi no produktu svara un piegādes adreses. Piemērām, velosipēda piegādei tā ir 19,99 EUR (Latvijas teritorijā) par ko tiek iekasēta samaksa no pircēja.

Pircējiem ir iespēja veikt pasūtījumu un izņemt preci mūsu vairumtirdzniecības noliktavā "Piepilsētas", Krustkalni, Ķekavas nov., darba dienās no plkst 9:00 līdz 18:00. Piegādes samaksa par preču izņemšanu mūsu noliktavā netiek piemērota.

 

KTM Garantija

KTM velosipēdi tiek ražoti, pielietojot jaunākās tehnoloģijas, un aprīkoti ar pazīstamu ražotāju komponentēm. KTM velosipēdiem ir spēkā 5 gadu garantija pirmajam pircējam pilnībā nokomplektētiem velosipēdiem materiālu defektiem vai rāmja ražošanas defektam (ja tiek ievēroti servisa intervāli) un 2 gadu garantija dakšai (KTM dakšai, ja cits ražotājs, tad spēkā dakšas ražotāja garantija).

5 gadu garantija rāmim ir spēkā tikai, ja vienreiz gadā tiek veiktas servisa pie KTM dīlera saskaņā ar KTM servisa rokasgrāmatu. KTM jāapstiprina veiktās pārbaudes ar zīmogu un parakstu. Ja servisa apkopes netiek veiktas, garantijas laiks rāmim tiek samazināts uz 3 gadiem. Riteņa īpašnieks sedz servisa apkopes un pārbaudes izmaksas. Oglekļa šķiedras KTM velosipēdiem un dakšām ir 3 gadu garantija.

Velosipēdiem, kas pakļauti ekstremāliem apstākļiem (DOWNHILL, freeride, netīrumi) garantijas periods ir 3 gadi.

KTM elektrisko velosipēdu rāmjiem spēkā ir tādi paši nosacījumi kā parastajiem velosipēdiem. Elektriskās sistēmas sastāvdaļām (akumulators, motors) garantija ir 2 gadi (sākas no pirkuma datuma – attiecībā uz materiālu defektiem/ ražošanas defektiem). Ražotāja ekspluatācijas norādes ir jāievēro ( attiecībā uz akumulatora lādēšanu utt.). Šī informācija ir norādīta konkrētā elektrovelosipēda rokasgrāmatā.

Garantijas laiks ir spēkā no pirkuma datuma. KTM dīleris izsniedz garantiju tikai pirmajam pircējam, tā nav spēkā tālāk pārdotiem velosipēdiem. Garantijas realizācijas gadījumā KTM veiks bojātās detaļas remontu vai nomaiņu. Komponentes, kuras nav bojātas, tiek mainītas, ja velosipēda īpašnieks to apmaksā. Garantija nav spēkā dilstošām detaļām dabiskā nodiluma gadījumā. Dabiskais nodilums attiecas uz sekojošām komponentēm: aploces, krāsa, bremžu kluči un gumijas , sēdekļi, riepas, stūres lentas, stūres, stūres iznesumi, stutes, kustīgo daļu gultņi un blīves, zobrats, kasetes, bremžu un ātrumu pārslēgu troses, gaismekļi. KTM garantija nav spēkā , ja ir bojājumi, kas radušies neatbilstošu / nekvalificētu neatbilstošu izmaiņu / remonta gadījumā.

Velosipēda rokasgrāmatas beigās atrodas pieņemšanas un nodošanas sertifikāts. Pircējs to paraksta un veikalam paliek kopija. Šo sertifikātu kopā ar bojāto daļu vai velosipēdu jāuzrāda garantijas pieteikšanai. Tas ir pirkuma apliecinājums, bez kura nav iespējams pieteikt garantiju.

Šī garantija ir spēkā visā pasaulē. Lai pieteiktu garantijas gadījumu, jādodas uz veikalu ar šo garantijas sertifikātu. Oficiālais pārstāvis parūpēsies par visu nepieciešamo. Garantija nav spēkā , ja mainīta sākotnējā konstrukcija vai aprīkojums, vai ja velosipēds ir lietots neatbilstoši. Šī ir brīvprātīga KTM garantija. Nacionālajā likumdošanā var būt noteiktas citas prasības.

Ierosinājumus, sūdzības un pretenzijas sūtiet uz info@bikspot.lv

Piekrišana personas datu apstrādei

Apliecinu, ka šajā pasūtījumā mani personas dati ir sniegti brīvprātīgi, un piekrītu šajā pasūtījumā sniegto datu apstrādei un uzglabāšanai SIA „Arsico” (BIKESPOT) datu apstrādes sistēmā. Ar šo apliecinu, ka esmu informēts, un piekrītu, ka SIA „Arsico” (BIKESPOT) veiks manu personas datu apstrādi gan elektroniski, gan manuāli. Piekrītu, ka SIA „Arsico” (BIKESPOT) ir tiesīga izmantot manus personas datus, lai mani informētu, tai skaitā, nosūtot man attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi vai SMS uz manu mobilo telefonu, par esošiem pasūtījumiem, kā arī jauniem SIA „Arsico” (BIKESPOT) piedāvājumiem.

Apliecinu, ka pasūtījumā norādītā informācija par mani ir patiesa un, nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, atlīdzināšu SIA “Arsico” (BIKESPOT) nodarīto kaitējumu.