Maksājumi

Saviem klientiem piedāvājam veikt pārskaitījumu uz SIA „Arsico” kontu, saņemot rēķinu (lūdzam sazināties ar mums elektroniski uz e-pastu info@bikespot.lv vai telefoniski uz mājaslapā norādīto tālruni saziņai), kā arī veicot drošus maksājumus ar populārākajām starptautiskām norēķinu kartēm VISA, MASTER un banklink maksājumus no bankas konta. 

Atteikuma tiesības

  1. Pircējam* ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, noslēdzot distances līgumu**, un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces vai pakalpojuma saņemšanas dienas.
  2. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošības samazināšanos.  Tāpēc jāņem vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).
  3. Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības gadījumos, kuri ir norādīti Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā.
  4. Preces vai pakalpojuma cenas atmaksas veikšanas gadījumā pārdevējs ir tiesīgs ieturēt no atmaksājamās summas tās piegādes izmaksas.
  5. Pēc paziņojuma par atteikumu saņemšanas SIA „ARSICO” nosūta pircējam uz norādīto e-pasta adresi piedāvājumu pircējam vai nu iesniegt personīgi vai aizpildīt atteikuma veidlapu BIKESPOT interneta lapā***
  6. Atmaksa tiek veikta pēc preces un tās pirkuma apliecinošu dokumentu saņemšanas.

 

* fiziskajām personām;

** vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus, piemēram: līgums noslēgts, izmantojot tikai interneta vietni, mobilo aplikāciju, elektronisko pastu, tālruni, TV veikalu, katalogu u.tml.

*** https://likumi.lv/doc.php?id=266462#516083